• همچنين ثبت نام شما در اين سايت صرفا به منظور بروز رساني وتکميل بانک اطلاعاتي متقاضيان استخدام بوده وهيچگونه تعهدي براي استخدام شما ايجاد نمي کند
  • ثبت نام و ارسال درخواست، هيچگونه تعهدي را جهت استخدام متوجه شرکت تعاوني فني و مهندسي کارکنان ايران خودرو خراسان نمي نمايد.
ثبت نام و ارسال درخواست، هيچگونه تعهدي را جهت استخدام متوجه شرکت تعاوني فني و مهندسي کارکنان ايران خودرو خراسان نمي نمايد.
همچنين ثبت نام شما در اين سايت صرفا به منظور بروز رساني وتکميل بانک اطلاعاتي متقاضيان استخدام بوده وهيچگونه تعهدي براي استخدام شما ايجاد نمي کند.
پیگیری وضعیت ثبت نام
کد رهگیری
کد ملی
لطفا چند لحظه منتظر بمانید....