• همچنين ثبت نام شما در اين سايت صرفا به منظور بروز رساني وتکميل بانک اطلاعاتي متقاضيان استخدام بوده وهيچگونه تعهدي براي استخدام شما ايجاد نمي کند
  • ثبت نام و ارسال درخواست، هيچگونه تعهدي را جهت استخدام متوجه شرکت تعاوني فني و مهندسي کارکنان ايران خودرو خراسان نمي نمايد.
ثبت نام و ارسال درخواست، هيچگونه تعهدي را جهت استخدام متوجه شرکت تعاوني فني و مهندسي کارکنان ايران خودرو خراسان نمي نمايد.
همچنين ثبت نام شما در اين سايت صرفا به منظور بروز رساني وتکميل بانک اطلاعاتي متقاضيان استخدام بوده وهيچگونه تعهدي براي استخدام شما ايجاد نمي کند.
ضوابط عمومی استخدام
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2- متدين به دين مبين اسلام و يا يكي ديگر از اديان شناخته شده در قانون اساسي
3- نداشتن منع قانوني از نظر خدمت نظام وظيفه عمومي
4- نداشتن سابقه محكوميت جزائي
5- نداشتن سوءپيشينه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به مواد مخدر
6- داشتن گواهينامه پايان تحصيلات
7- داشتن سلامتي كامل جسمي و رواني و توانائي انجام كار به تشخيص مراجع پزشكي مورد تأييد شركت
8- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمانها در خصوص استخدام قراردادي تمام وقت
9- داشتن شرايط احراز شغل (تجربه، تحصيل، خصوصيات فردي و ...)
10- داشتن حداقل 18 سال تمام

لطفا چند لحظه منتظر بمانید....